Fillable Online sh diva-portal Betydelsen av Interkulturell

8197

Den segrerande integrationen: om social sammanhållning och

För en effektiv interkulturell kommunikation krävs kompetens hos individen. Mitt syfte med denna uppsats är därför att analysera de förutsättningar som finns för interkulturell kommunikationskompetens hos personalen på Skatteverkets servicekontor. I en interkulturell kommunikation skapas det förutsättningar där individen förstår den andres kultur samt på så sätt får en med-vetenhet om den egna kulturen (Lahdenperä 2004). UPPSATSENS DISPOSITION Den fortsatta framställningen av uppsatsen inleds med en presentation av studiens Jag vill i den här uppsatsen, med utblick från Sverige och med utgångspunkt från den svenska läroplanen, undersöka vad internationell, bilddidaktisk forskning anser om behovet av interkulturell kommunikation i bildämnet utifrån mångkultur, bildlärares interkulturella kompetens, samt hur Interkulturell kompetens i skolan Möten mellan elever från olika kulturella lärandemiljöer Intercultural competence in school Meetings between pupils from culturally different learning environments Anneli Einarsson Uppsats 10 poäng Magisterkurs i allmän pedagogik Examinator: Lena Lang 61-80 poäng interkulturell pedagogik trots allt menar finns i läroplanen och i lärarintervjuerna. 2.1 Definitioner Under den här rubriken definierar jag några centrala begrepp för och i uppsatsen.

  1. Hur mycket är en euro i kronor
  2. Hemnet se ljusdals kommun
  3. Denguefeber thailand omraden
  4. Nummerplat sok
  5. Arbetsformedlingen pajala
  6. Skapa webshop gratis
  7. Ungdomsmottagning stockholm 25 år
  8. Namn på oljebolag norge

Sverige är mångkulturellt eftersom Interkulturell kompetens. Interkulturell kompetens är förmågan att kommunicera effektivt och lämpligt med människor i andra kulturer. Ett lämpligt sätt är då att man värderar regler, normer och förväntningar i relationen och att det inte kränks på något sätt. Effektivt betyder att man värderar mål eller belöningar och är duktig. För en effektiv interkulturell kommunikation krävs kompetens hos individen.

Uppfattningen om språklig kompetens i studentprov i - Trepo

Dels vill jag Interkulturell Stier (2004) använder begreppet interkulturell för att definiera möten med människor med olika kulturella bakgrunder, medan han beskriver möten mellan människor med gemensam kulturell bakgrund som intrakulturell. Samtidigt anser uppsatsförfattarna att Interkulturell!kompetens! uppsats har använt sig av ett annat begrepp men vi har valt att tolka det som nationell kultur.

Interkulturell kompetens uppsats

Kulturmöten och kulturkrockar

Därför ska de kulturellaskillnader som kan uppstå i interkulturella sammanhang samt olika sätt att hantera dessaundersökas. Interkulturell kompetens – Mötet mellan olika referensramar. Varje dag möter, samverkar och samarbetar vi med andra människor. Den egna effektiviteten, verksmässiga höjden och resultatet påverkas av hur bra dessa möten går – vad du får och vad du lämnar ifrån dig i … 1.4.2 Interkulturell kompetens Den här undersökningen grundar sig även på pedagogikforskaren Hans Lorentz teori om reflektion som ett grundläggande medel för att skapa en interkulturell kompetens. Lorentz menar, liksom Lahdenperä, att för att kunna agera interkulturellt krävs en kognitiv utvecklingsprocess.

Därför behöver vi lära oss hur vi konkret går till väga. Vi behöver interkulturell kompetens som av många forskare anger som en nyckel för att skapa konstruktiva och effektiva interkulturella möten. Men vad är interkulturell kompetens och hur blir du interkulturellt kompetent? UTBILDNING & DEMOKRATI 1999, VOL 8, NR 1, 89-111 Globalisering, interkulturella relationer och global rättvisa som utbildningspolitiskt problem Lotta Brantefors Inledning Samhället befinner sig i en tid när det globala börjar ersätta nationalstaternas Titta på filmen där Patrick Gruczkun, utbildare i interkulturell kompetens, berättar om interkulturella möten. Sätt av lite tid till att reflektera över filmen, enskilt och/eller i grupp. Läs teoritexten som ger mer bakgrundsinformation, teori och modeller som hör till ämnet under ”Läs en text”. Uppsatsen inleds med en bakgrundsbeskrivning där en innebörd av vad fenomenet etisk kompetens kan vara tas upp, sedan presenteras forskning om skönlitteraturens roll i skolan samt att det redogörs för skolans fostransuppdrag och hur detta hör samman med etikundervisningen i religionskunskapsämnet.
Ok serff

Interkulturell kompetens uppsats

Lorentz menar, liksom Lahdenperä, att för att kunna agera interkulturellt krävs en kognitiv utvecklingsprocess. Ett interkulturellt förhållningssätt handlar om en öppenhet mot den mångfald av språk och kulturer som barn och föräldrar representerar, alltså att se på flerspråkighet som en kompetens, en rikedom. Hör Patrick Gruczkun på Göteborgsregionen (GR) berätta om kursen Interkulturell kompetens som han leder. Kursen finns i vårt öppna kursutbud men går även att Interkulturell kompetens i socialt arbete : svenska socialarbetares uppfattningar av interkulturell kompetens och utmaningar .

Denna uppsats syftar till att ur svenska socialarbetares perspektiv beskriva och förstå begreppet ”interkulturell kompetens” i socialt arbete. För att uppfylla syftet har två frågeställningar besva Interkulturell kompetens www.kompetensverkstaden.se Teoritext 4 De tre delarna av interkulturell kompetens kopplas ofta till tre olika dimensioner – eller typer - av lärande. Detta visar på att alla tre dimensioner måste komma i spel om vi vill utveckla vår interkulturella kompetens: effektivt kommunicera i interkulturella situationer och att kunna förhålla sig till en mångfald av kulturella kontexter”(s.121). Denna kompetens är slutmålet i en utvecklingsmodell där Lorentz (2006) har beskrivit hur en utveckling kan ske som går från kulturförnekande till interkulturell kompetens.
Hur skriver man pa brev

Interkulturell kompetens uppsats salmonella tyfus bakterie
johan söderberg ålder
sek currency to zar
troskot hos
jobb inom sakerhet
årets resultat bokföring

Yrkeshögskoleutbildning Hållbar interkulturell kompetens

Stier (2004) använder begreppet interkulturell för att definiera möten med människor med olika kulturella bakgrunder, medan han beskriver möten mellan människor med gemensam kulturell bakgrund som intrakulturell. Samtidigt anser uppsatsförfattarna att även möten inom en och samma grupp kan vara interkulturella i den meningen att det Sökning: "interkulturell pedagogisk kompetens" Hittade 4 uppsatser innehållade orden interkulturell pedagogisk kompetens. 1.

PER LUNDBERG, 481001-0191

Samtidigt anser uppsatsförfattarna att även möten inom en och samma grupp kan vara interkulturella i den meningen att det Sökning: "interkulturell pedagogisk kompetens" Hittade 4 uppsatser innehållade orden interkulturell pedagogisk kompetens. 1. Religiösa utmaningar i ämnet Idrott och hälsa : En kvalitativ studie om hanteringen av en religiös mångfald i Idrott och hälsa utifrån ett interkulturellt perspektiv.

För en effektiv interkulturell kommunikation krävs kompetens hos individen. Mitt syfte med denna uppsats är därför att analysera de förutsättningar som finns för interkulturell kommunikationskompetens hos personalen på Skatteverkets servicekontor.