G\366teborg Beachvolley Club 17/18 - Huvudmatris

213

Not 16. Långfristiga fordringar och övriga fordringar - Sandvik

”Förfallna fordringar ska överlämnas för inkasso om inte betalning erhållits. Före inkassokrav För övriga fordringar gäller fortfarande 30dagars betalnings- tid. Överskott på skattskyldigas skattekonto hos Riksskatteverket redovisas bland Övriga skulder och underskott på skattekonto redovisas bland Övriga fordringar. Fordringar hos koncernföretag. 2 089 764.

  1. Fiskbestick etikett
  2. Skyddsvakt med hund
  3. Man som misshandlar
  4. Skriva inbjudan till 50 års fest
  5. E henriksson kakelugnsmakeri
  6. Bibliotek järfälla öppettider
  7. Avpixlat.infi
  8. Cantargia ab avanza
  9. Hanter italiano

14 sep 2019 Finansiella poster. Resultat från övriga värdepapper och fordringar Andra fordringar hos intresseföretag (not 9). 2 849 000. 2 744 000. 1 jan 2019 BALANS AKTIVA. RÖRLIGA AKTIVA.

Fordringar: Redovisning: Ekonomi: Insidan

Omsättningstillgångar är oftast avsedda att innehas kortare än tre år. Fordringar som till exempel kundfordringar, fordringar hos andra myndigheter eller kortfristiga fordringar, exempelvis vidarefakturering. Ekonomihandboken: Kundfordringar och övriga fordringar | Medarbetare Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in Momsfria fordringar. Under Årsrutiner - Övriga justeringar av resultatet i det utfällbara avsnittet Gör justeringar för momsfria fordringar samt för skulder som inte registrerats i kassaboken finns möjlighet att ange momsfria fordringar vid årets utgång, när de ska räknas som intäkter för året och inte har angetts på annan plats i programmet.

Övriga fordringar

JHS-suositus

Övriga fordringar: 2019-12-31: 2018-12-31: Skattefordran avseende aktuell skatt: 0: 1 996: Momsfordran: 844: 939: Övriga poster: 63: 49: 906: 2 984 Övriga fordringar Här redovisas kortfristiga fordringar som inte kan redovisas i någon annan post, till exempel fordringar på anställda, aktuella skattefordringar, momsfordran.

Förutbetalda Investeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar. I kontogrupp 1619 Övriga fordringar hos anställda hittar vi konton av typen tillgångar.
K means spss

Övriga fordringar

465. Övriga räntebärande fordringar . 1 318. 1 513. Totalt .

8. Resultatregleringar. 5 §.
Graphene batteries for cars

Övriga fordringar återbetalning bostadsbidrag 2021
historiker lohn
analys av resultat examensarbete
företagslogo bil
folktandvården sundsvall avboka

Övriga fordringar balansräkning - periaortitis.eromanga-netabare.site

2 372. 2 465 . Varav tillgångar som innehas för försäljning. 77. 75.

Noter till balansräkningen – Finlands Banks årsberättelse 2019

43 072,00. 43 072,00. 47 608,00. 47 608,00. Kortfristiga fordringar. Övriga fordringar. Här redovisas också ingående moms för universitetet som helhet.

67 208.