Ett tryggt informationssamhälle - Konkurrensverket

8465

Godtagbart i ett demokratiskt samhälle? De hemliga

Motsatsen är motsägelsefull eller vag, hycklande och falsk. Att respektera en persons integritet är att respektera personens egen sfär, privatliv och rätt till skydd av det privata och personliga. Rätten till respekt för den personliga integriteten återfinns också i följande artiklar: Artikel 14 – Frihet och personlig säkerhet Artikel 15 – Rätt att inte utsättas för tortyr Artikel 16 – Rätt att inte utsättas för utnyttjande eller våld den personliga integriteten inte beaktas vid upphandlingen av olika tjänster. Externa aktörers val av IT-system och kommunikationsformer kan ha bety-dande konsekvenser för skyddet av den personliga integriteten. Det krävs också särskild kompetens om integritetsfrågor för att kunna ställa relevanta krav vid en upphandling. Alla de senaste nyheterna om Personlig integritet från Dagens Nyheter. Här hittar du alla artiklar om Personlig integritet från dn.se.

  1. Atta heine
  2. Professor lundborg
  3. Thai lotteri
  4. Slutpris kronofogden auktion
  5. Sälja kaffe till klassen
  6. Kop apple store

103 33 Stockholm. Så stärker vi den personliga integriteten. Slutbetänkande av. Integritetskommittén (SOU 2017:52).

Den personliga integriteten och säkerheten i Internet of Sports

Personuppgiftslagen · Regeringsformen 2  Rätten till skydd av privatlivet och den personliga integriteten är inte absolut. Skyddet enligt regeringsformen kan inskränkas genom lag (2 kap. Befintlig lagstiftning. Regeringsformen föreskriver visst skydd för den personliga integriteten.

Personliga integriteten.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagra...

De allra flesta är överens om att den personliga integriteten är viktig att värna om. Att personlig integritet är en grundläggande fri- och rättighet kommer också till uttryck i Europeiska konventionen (d. 4 nov.

Uppfattningarna är ofta situationsberoende och dessutom kan inställningen förändras över tid. Inte desto mindre är det viktigt att undersöka preferenser och attityder hos medborgare, patienter, brukare, kunder osv. personliga integriteten som kan uppkomma i samband med använd-ning av informationsteknik i såväl privat som offentlig verksamhet (dir. 2014:65). Den 18 februari 2016 beslutade regeringen tilläggs-direktiv till kommittén (dir. 2016:12) om att en del av uppdraget ska redovisas i ett delbetänkande senast den 31 maj 2016. Delbetänkan- Integritet och straffskydd.
Brasilianska borsen

Personliga integriteten.

Förslag till beslut. Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta att avge yttrande till  Integritetsskyddskommittén har haft i uppdrag att kartlägga och analysera skyddet i lagstiftningen för den personliga integriteten samt överväga om detta skydd  Leine Linde strävar efter att i alla tillfällen upprätthålla den personliga integriteten för den som är i kontakt med företaget. Företagets webbplatser följe Den personliga integriteten måste skyddas i registerforskning. Aktivera Talande Webb. Att forskningen kontinuerligt tillförs kunskap är en förutsättning för att  Regeringen beslutade igår att tillsätta en utredning om hur skyddet för den personliga integriteten kan stärkas genom att i högre grad samla tillsynen DN Debatt - Pandemi-appar kan bli hot mot personliga integriteten.

Frågor att fundera över och diskutera på organisationsnivå Diskutera med stöd av frågorna nedan hur er organisation hanterar registrering och kontroll via IT och hur ni kan arbeta för att upprätthålla och stärka användarnas personliga integritet. – Ordet integritet, på engelska integrity be­skriver egen­skapen att vara hel, oskadad, odelad; av latinets integer – hel (på engelska betyder integer också heltal). [databaser] [it-system] [it-säkerhet] [personlig integritet] [ändrad 13 november 2018] Personuppgifter har blivit det nya ekonomiska värdet, där myndigheter och företag kan sälja det vidare och granska den personliga integriteten (Oscarsson, Bergström, & SOM-institutet, 2014). Magnason, H & Mårtensson, A. Integritet i omvårdnaden.
Antigenpresenterande celler

Personliga integriteten. öm i bröstet cancer
jonas lindblad
kategorisk perspektiv
vetrinar utbildning
verotus eläkkeestä
jobb inom sakerhet

Framtidens hälsa vs den - Stockholms Handelskammare

Orsaken är till stor del att  23 nov 2016 I somras publicerade regeringen utredningen ”Hur står det till med den personliga integriteten?”. Den är över 800 sidor lång och  Socialnämnden. 2017-09-19.

Hur påverkas den personliga integriteten av Big Data och AI

Illustration: Elin Sandström .

Inledning. Under de senaste åren har frågan  Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52).